Věková hranice kdy řidič musí sebou vozit "Zdravotní způsobilost"se posunula z 60 let na 65 let.


(citace zákona) - řidič je povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce 6 měsíců před dovršením 65 a 68.let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let, pak každé dva roky. Toto potvrzení je povinnen vozit u sebe.