• Výstražný trojúhelník (má dvě funkce-1. při dopravní nehodě, nebo vytvoří-li vozidlo překážku silnič.provozu, na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla se umístňuje 100m za vozidelem, na ostnatních silnicích 50m za vozidlem a v obci může být tato vzdálenost kratší. A druhé využití trojúhelníka je při vlečení vozidel na laně nebo na tyči umístňuje se na vlečené vozidlo a to za sklo, nebo na karoserii vozidla VZADU.
  • Ruční zvedák
  • Klíč na matice nebo šrouby kol
  • Náhradní kolo nebo prostředek na bezdemontážní opravu (láhev ze stlačeným plynem a emulzí.)
  • Autolekárnička
  • Náhradní pojistky
  • Žárovky od vnějšího osvětlení vozidla, alespoň jednu.
  • Nářadí pro výměnu žárovek.
  • Výstražná vesta oranžové barvy (doporučeno počet míst k sezení, počet vest)
  • Jedna vesta musí být na dosah řidiče.